splithof voegwerken

Waarom voegen?

Voegen is belangrijk voor het aanzien en behoud van het metselwerk. Voor het aanzien kun je verschillende type voegwerk gebruiken. De kleur kan variëren van licht tot heel donker. Voor het behoud van het metselwerk is voegen belangrijk omdat er zich dan geen vuil en vocht tussen de stenen kan vormen. Als dit wel het geval is kan dit zeer schadelijk zijn voor het metselwerk, tast de stenen aan met vorst en geeft vochtproblemen in huis.

Verschillende voegtypen

Borstel- en kamvoeg.
Dit is de goedkoopste voegsoort. Deze wordt meestal in de nieuwbouw gebruikt. Deze voeg is minder duurzaam dan andere voegsoorten omdat deze vrij open van structuur is. Hierdoor kan op den duur sneller vocht in de muur trekken.

Doorgestreken voeg.
Bij dit voegtype wordt de voeg stevig aangedrukt, waardoor de structuur vaster is. Een doorgestreken voeg is duurzamer dan de borstel- en kamvoeg en wordt ook veel toegepast in de nieuwbouw.

Terugliggende voeg,
is een voeg die verdiept, glad, wordt teruggevoegd, dit kan variëren 2 tot 4 mm. Dit type voegwerk geeft een strakke uitstraling aan het metselwerk en laat de stenen goed tot hun recht komen.

Knip- en snijvoegen.
Dit type voegwerk wordt toegepast bij oude panden, maar ook wel eens bij nieuwbouw. Bij knipwerk ligt de voeg als het ware op de steen. Snijwerk ligt meer gelijk met de steen. Bij beide voegtypes wordt de voeg aan de boven- en onderkant afgeknipt of afgesneden. Deze types voegwerk zijn zeer ambachtelijk en moeten worden uitgevoerd door iemand met kennis van deze voegtypes.